ขอบข่ายการให้บริการ

ขั้นตอนการรับบริการ

 1. ลงทะเบียนรับบริการผ่าน CALL CENTRE
 2. รับ SMS ยืนยันการนัดหมายเรื่องวันเวลาและสถานที่
  และจะมีการส่ง SMS ยืนยันเวลานัดหมายอีกครั้งก่อนวันรับบริการ 1 วัน
 3. หลังรับบริการภายใน 3 วัน เจ้าหน้าที่ CALL CENTRE 
  จะโทรสอบถามความพึงพอใจ เพื่อปรับปรุงบริการให้ทุกท่าน
  ได้รับบริการที่ดีที่สุดต่อไป

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. การบริการนี้ลูกค้าจะต้องจองผ่าน CALL CENTRE เท่านั้น
 2. บริการนี้ไม่รวมการตรวจเช็ครอบระยะ 80,000 กม. และ 160,000 กม. เนื่องจากข้อจำกัดของเครื่องมือ ที่มีอยู่ในรถโมบายเซอร์วิส
 3. ค่าใช้จ่ายนอกสถานที่ ฟรี ในปี 2559 นี้เท่านั้น
warranty-1

ระยะเวลารับประกัน

ระยะเวลารับประกัน ภายในระยะเวลา 4 ปีหรือ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่รถใหม่ส่งมอบให้ลูกค้ารายแรก

warranty-2

การรับประกันคุณภาพอะไหล่แท้

การรับประกันคุณภาพอะไหล่แท้เอ็มจีที่ติดตั้งจากผู้จำหน่ายเป็นเวลา 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่บนใบเสร็จ

warranty-3

การรับประกันแบตเตอรี่

การรับประกันแบตเตอรี่ 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

warranty-4

การรับประกันยางรถยนต์

ยางรถยนต์รับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามเงื่อนไขบริษัทผู้ผลิตยาง ซึ่งพิจารณาชดใช้โดยเปรียบเทียบความลึกดอกยางที่เหลือกับความลึกมาตรฐานดอกยาง

ข้อยกเว้นในการรับประกันคุณภาพ

 1. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม อันเนื่องมากจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งาน เช่น ค่าปรับตั้งศูนย์ล้อ, ถ่วงยาง, ทำความสะอาด, ขัดสี, สารหล่อลื่นทุกชนิด, การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ, ยางใบปัดน้ำฝน, ฟิวส์, หัวเทียน, หลอดไฟ, ผ้าเบรก, ผ้าคลัตช์, สายพาน, แปลงถ่าน, ยางแท่นเครื่องที่สึกหรอ เป็นต้น
 2. รถยนต์ที่ซึ่งไม่ได้รับการตรวจเช็คที่ศูนย์บริการของบริษัท เอ็มจีเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจี ตลอดช่วงระยะเวลา รับประกันที่บริษัท เอ็มจีเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด หรือเช้าเช็คไม่ครบทุกระยะ
 3. การดัดแปลงสภาพรถยนต์หรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อใช้งานที่มิใช่การใช้งานปกติ เช่น การแข่งขัน,
  การบรรทุกของหนักเกินอัตรา ฯลฯ
 4. การถอดแยกชิ้นส่วนออกจากกัน
 5. การใช้งานผิดวิธีจากที่ระบุไว้ใน “คู่มือการใช้รถ”
 6. การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากบริษัท เอ็มจีเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 7. ความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้อะไหล่เทียม หรือน้ำมันเชื้อเพลิงหรือของเหลวต่างๆ ที่มิได้แนะนำโดย บริษัท เอ็มจีเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 8. กระจกบังลมหน้า, กระจกบังลมหลัง และกระจกหน้าต่างทั้งหมด ที่ตรวจสอบพบว่าไม่ได้เกิดจากการบกพร่องของโรงงาน